top of page

להצליח בעברית א - תקליטורים

להצליח בעברית א' - למתחילים + CDs |  להצליח בעברית א' - למתחילים בליווי תרגום לאנגלית + CDs

אנגלית רגיל.jpg

ISBN: 978-965-7493-03-8

עברית רגיל.jpg

ISBN: 978-965-7493-01-4

cd_front1.jpg
cd_front2.jpg

אותם שני תקליטורים (CDs) – מלווים את לימוד העברית בספרים "להצליח בעברית א' – בליווי תרגום לאנגלית" ו- "להצליח בעברית א".

בתקליטורים מושמעים כל קטעי הקריאה, הדיאלוגים והשירים שבספרים.

לימוד העברית בשילוב ספר ותקליטורים חשוב ביותר להצלחה בהקניית השפה:

  • מאפשר את יכולת ההאזנה ותרגול בדיבור

  • משפר את שטף הדיוק בדיבור

  • מעשיר את תהליך הלמידה

  • משפר את ההגייה הנכונה של המילים

  • מקרב את הלומדים להווי התרבות הישראלית

shelf.png

לחצו על ספר לפרטים נוספים

shelf.png

לחצו על ספר לפרטים נוספים

bottom of page